>

понеделник, 28 октомври 2013 г.

29 съдебни заседатели освободени предсрочно от Окръжен и Районен съд-Ямбол

Сдружение "ДЕН" получи грамота от "Център на НПО в Разград" за въведените успешни практики в местните магистратури по време на проект "Правосъдие близо до хората-ІІ"Председателят на "Център на НПО в Разград" Георги Милков
и координаторът на местния екип от сдружение "ДЕН"
Дияна Бончева представиха резултатите от наблюдението
на Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол
 Двадесет и осем съдебни заседатели от Районен съд – Ямбол и един от Районен съд-Тополовград са освободени предсрочно, заради системни откази да участват в съдебни заседания. Един съдебен заседател е заличен поради настъпила смърт.
Решенията са взети в изпълнение на препоръките на наблюдаващия екип по проект „Правосъдие близо до хората-ІІ”, съобщи председателят на Районен съд-Ямбол Васил Петков. До този момент такава мярка не е прилагана, тъй като в Закона за съдебната власт не са предвидени санкции за съдебни заседатели, които не изпълняват задълженията си. Предсрочното освобождаване на 29-имата сега е направено, след като те са се съгласили доброволно да подадат молби за напускане. 

Съгласно Закона на съдебната власт, съдебният заседател има еднакви права и задължения заедно със съдиите при воденето на съдебния процес и определяне на съдебното решение. В Ямбол има случаи, в които гласовете на съдебните заседатели са натежавали при определянето на присъдата, споделят местните магистрати.
Грамота за успешно въведените практики получи
председателят на Районен съд-Ямбол Васил Петков
За всяко дело съдебните заседатели се определят на случаен принцип, както е и при съдиите. Един от основните проблеми, обаче, е точно системният отказ на заседатели да участват в съдебни заседания, без да сочат основателни причини за това, констатира екипът на сдружение „ДЕН”, който беше местен партньор на „Център на НПО в Разград” по изпълнението на проекта „Правосъдие близо до хората-ІІ” в Окръжен и Районен съд-Ямбол.
Предприетата мярка от ръководствата на Окръжен и Районен съд-Ямбол е съвсем навременна, като се има предвид, че през 2014 г. ще започнат новите процедури по избор на съдебни заседатели. Право да се кандидатира има всеки неосъждан български гражданин, навършил 21 години, като молбите се подават до общинските съвети, от чието решение зависи и решението на общите събрания на съдилищата. Размерът на възнагражденията на съдебните заседатели се определя на база основната заплата на съдиите.
Грамотата за "ДЕН" беше получена от председателя на
сдружението Димитър Вълев Димитров
От съдебните заседатели също да се изискват декларации за конфликт на интереси, препоръчаха още от сдружение „ДЕН” и „Център на НПО в Разград”. Освен, че общински съветници гласуват сами за себе си да бъдат избрани като съдебни заседатели, в Ямбол са публично известни случаи, когато съдебният заседател е финансово зависим от подсъдимия. Поради дупка в Закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, това няма как да бъде констатирано предварително от съдебните служители.
Тримесечният доклад за наблюдението на Окръжен и Районен съд-Ямбол по проект „Правосъдие близо до хората-ІІ” беше официално представен на пресконференция в Ямбол от председателя на „Център на НПО в Разград” Георги Милков и координаторът на местния екип от сдружение „ДЕН” Дияна Бончева. Наблюдението беше проведено през месеците март, април и май 2013 г., като местният екип проследи пряко 47 съдебни дела по Закона за закрила на детето и Семейния кодекс, процедурите по използването на програмата за случайно разпределение на дела, анализира Интернет-страниците на съдилищата, декларациите по ЗПУКИ на магистратите и съдебните служители, общественото мнение за дейността на наблюдаваните магистратури. Мониторинг претърпя и дейността на съдилищата, свързана с информационната среда в съдебните палати и архитектурните особености на сградите по отношение на тяхната достъпност и функционалност.
В следствие на наблюдението, в Районен съд-Ямбол беше разкрита стая за четене на дела от граждани, сайтът на съда вече е достъпен и за хора със зрителни проблеми чрез звукова версия, стартира и процедура за въвеждане на пост-терминали, което ще доведе до освобождаване на гражданите от банкови комисиони при плащане на съдебни такси.
Грамоти за въведените успешни практики в местните магистратури връчи председателят на „Център на НПО в Разград” Георги Милков по време на пресконференцията на Окръжен съд, Районен съд-Ямбол и сдружение „ДЕН”.  

Зам.-председателката на Окръжен съд Ямбол Диана Фарфарова
получава грамотата за Окръжен съд - Ямбол
Проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза” е подкрепен от Фондация „Америка за България”, като неговата главна цел е да подобри отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система в България чрез механизъм за успешно гражданско наблюдение на съда на национално ниво. Центърът на НПО в Разград създаде през 2007 г. Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България, в която участват над 65 неправителствени организации, сред които е и сдружение «ДЕН»-Ямбол.     

Няма коментари:

Публикуване на коментар