>

неделя, 30 юни 2019 г.

ПОРЕДНА ГРИЖА ЗА ОСИНОВЕНИТЕ ДРЪВЧЕТА ОТ ДЕЦАТА НА ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

Всички млади живи организми на нашата планета Земя, независимо дали принадлежат към царство Животни или към царство Растения, се нуждаят от грижи.
Децата от ОУ „П. Р. Славейков“  за пореден път се събраха за да се погрижат  за осиновените дръвчета. Оплевиха ги, поляха ги и се порадваха заедно на хубавия летен ден.

вторник, 11 юни 2019 г.

ОТКРИТО ПИСМО ЧРЕЗ МЕДИИТЕ ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РБЪЛГАРИЯ Г-н Бойко БОРИСОВ


ДВИЖЕНИЕ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ
8634 с. Дражево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, п.к. 1
ел.поща: den.yambol@gmail.com

ЧРЕЗ МЕДИИТЕ
ДО
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РБЪЛГАРИЯ
Г-н Бойко БОРИСОВ

ОТКРИТО ПИСМО
Господин Борисов,

В анализа си на резултатите за тазгодишните избори за Европейски парламент Вие казвате, че не разбирате защо въпреки, че ГЕРБ е направил много за Ямбол, изгубихте доверието на избирателите в региона.
Според нашият анализ ПП ГЕРБ изгуби точно, защото направи много.
Много некачествени проекти.
С много средства и много видими лоши резултати.
Един от тези лоши проекти, където потънаха много пари на данъкоплатците, а резултатите са катастрофални за жителите на 5 общини в региона е Ямболското сметище, изградено с документи с невярно съдържание и вече с изчерпан капацитет – от 6 месеца работи незаконно.
Всичките лошо проектирани и изпълнени проекти в Ямбол накараха хората да мислят, че или има големи кражби, или пълна некомпетентност от страна на ръководителите.
Факт е, че областното ръководство на ПП ГЕРБ в Ямбол, в лицето на кмета Георги Славов няма приемен ден за граждани; пренебрегва гласа на избирателите по важни за региона проекти, отказвайки да проведе местни референдуми; гласуват се решения от общинските съветници под строй без да се замислят, както им е наредено от кмета.
Изсечени бяха стотици здрави дървета в Ямбол.
Злоупотребявайки с властта на кмет, многократно незаконно бяха разрушени сгради, принадлежащи на граждани, имащи смелостта да изкажат различно мнение. Незаконните действия бяха доказани в съдебни дела.

Господин Борисов,
ЯМБОЛ НЕ Е ЧЕРВЕН ГРАД, А Е ОМЕРЗЕН ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА КМЕТА И ЕКИПА МУ. Всяка смислена гражданска инициатива е обявявана за комунистическа, а не за инициирана от будни граждани.
Въпреки недоволството на хората и протестите на неправителствените организации, БСП получи само 18% от правоимащите да гласуват в Ямбол или 700 гласа повече от предишните избори за евродепутати.
Факт е, че демократично мислещите хора в Ямбол не излязоха да гласуват, защото няма за кого.

С уважение,
                                                                       Димитър Вълев Димитров
                                                                       Председател на УС на Сдружение
                                                                       „Движение с екологична насоченост“
Дата:   10.06.2019 г.

вторник, 5 март 2019 г.

ПОКАНА

                                                                    ПОКАНА
Каня ви да се съберем в четвъртък в 17,30 ч. в малката зала на хотел "Диана Палас" с цел :
1. Обсъждане на впечатленията от похода, който проведе г-жа Катя Тодорова от Боровец до Бакаджика с ученици на Националния празник 3 март.
2. Обсъждане мероприятия с деца.
3. Създаване на екип, който да работи по програми с насоченост екология и туризъм.
4. Реакцията на Движението относно безобразното изсичане на гората по пътя за Сливен до бившия паметник на Богиня Диана и обсъждане на следващи действия.
5. Други предложения и взимане на конкретни решения.


            ДО:
Административния ръководител на
            Районна Прокуратура,
                                                           Гр. Ямбол

Относно: Извършена незаконна сеч в подотдел 95 „т“ в землището на с. Дражево, общ. Тунджа

Уважаема госпожо Грънчарова,

Към 28 февруари 2019 г. констатирахме следните факти за извършената сеч в подотдел 95 „т“ в землището на село Дражево, община Тунджа:
1.      Издадено позволително № 0461735/04.10.2018 г. на фирма „Комодор“ ЕООД за санитарна сеч в подотдел 95 „т“, землище село Дражево, общ. Тунджа на площ 6,8 хектара с обем на дървесината 266 плътни m3 лежаща маса, Общинска горска територия /ОГТ/. По предписание на Регионална Дирекция по горите /РДГ/ гр. Сливен почистването на сечището е заложено да се извърши чрез унищожаване на вършината, както и стъблена маса с диматер над ? - не се чете в позволителното, а по позволително е записано почистването да се извърши чрез „събиране на отпадъците на купчини, при възможност изнасяне на отпадъците извън сечището и/или тяхното изгаряне“. На терена констатирахме, че не е спазен начинът на почистване на сечището по позволително, тъй като може да се закара на близкото, намиращо се на около 2 км Регионално депо за отпадъци и сепарираща инсталация. На места вършината е на купчини, а на места разхвърляна. Почистването на сечището в позволително № 0482215/25.01.2019 г. отново е посочено да се извърши чрез „разхвърляне на отпадъците по цялото сечище“. Има противоречие между двете позволителни за почистването на сечището, както и с предписанието на РДГ, гр. Сливен. Наличието на вършина в сечището е предпоставка за възникване на пожари през предстоящия летен сезон и разпространение на гъбни заболявания и насекомни вредители по оставащите здрави дървета.
2.      Издаденото тази година позволително № 0482215/25.01.2019г. е за площ 3 хектара, а трябва да е за 0,3 хектара.
3.      Установено е отсечени немаркирани дървета с диаметър над 14 см. В момента на проверката установихме приблизително 1 пространствен m3 отсечена дървесина, подреден на фигура без посиняване на дървесината, характерно за повредена дървесина от гъбни заболявания.
4.      Има няколко просеки, които не са ограничени с боя.
5.      Горепосочените т. 3 и т. 4 са показател за неосъществяван контрол от лицензирания лесовъд на фирмата изпълнител и от лицензирания лесовъд на общината. В Протокол за освидетелстване на сечище № 0467642/21.01.2019 г. е посочено, че провеждането на сечта и почистването на сечището е Незадоволително /т. 3/, а не са съставени актове за извършените нарушения /т. 4/ от Протокола.
6.      Неправилно маркиране в подотдела:
-          При по-голямата част на маркираните дървета не личи номера на марката и шестограма на маркиращия лесовъд;
-          Има само точка от спрей със синя боя в основата на пъна;
-          Има задялани дървета в основата без боя;
-          80% от наличната вършина е зелена, а маркирането е за санитарна сеч;
-          Има единични дървета със стари повреди, с опадали иглици, които не са маркирани за сеч.
7.      Изразяваме съмнение, че реално отсечената и транспортирана дървесина  от обекта е в много по-голямо количество от платената по Договор № 113/11.09.2018 г. към Община Тунджа. Затова настояваме за определяне на точното количество отсечена дървесина, преброявайки наличните пъни и техния диаметър.
8.      Има неточности в информационната табела за обекта, изразяващи се в номер на обекта.

На основание констатираните нередности да се извърши проверка на терен и на наличната документация, свързана с извършената сеч в подотдел 95 „т“ в землището на село Дражево, община Тунджа от компетентните органи и се потърси отговорност на виновните длъжностни лица.
Като жалбоподател моля, писмено да ни уведомите за резултатите от извършените проверки и потърсената отговорност.


С уважение,
                                                                                                                                                                                 Димитър Вълев Димитров
                                                                       Председател на УС на Сдружение
                                                                       „Движение с екологична насоченост“
Дата: 05.03.2019 г.