>

вторник, 16 юни 2015 г.

Отиде си приятел!

Неуморимият борец за чиста околна среда Ради Петров Радев от село Дражево замина за по-добрия свят. Нека не забравяме огромната му всеотдайност към всички нас!Дълбок поклон!